Video Monitoring System

Zorgorganisatie

Service Center / Call Center.


Telesens Monitoring Systeem  kan  d.m.v. inteligente video communicatie, de toestand van de patiënt  ( laten ) controleren, betere thuisveiligheid voor senioren bieden, incidenten melden. Zorgprofessionals worden beter ondersteund in hun werk met deze technologie. Het ambulante zorgteam wordt minder onnodig op pad gestuurd en degenen die achter de centrale zitten,  ziet met
dit systeem bij iedere melding een beeldfragment met daarin duidelijk met tekst van soort alarm en van het moment waarop het alarm werd veroorzaakt, om vast te stellen wat de situatie inhoud.


Lees meer

Besparing & EfficiËntie

Seniorenzorg in thuissituatie


Telesens Monitoring Systeem zal de werkdruk van nachtzorg medewerkers verminderen en de privacy en veiligheid van bewoners vergroten. Het geeft in combinatie met een ambulant team dat binnen 10 minuten ter plekke kan zijn, meer veiligheid voor minder geld vergeleken met mensen die een nachtdienst draaien op locatie. Dankzij Telesens is het niet meer nodig om nachtelijke rondes te lopen. Het monitoring systeem biedt mogelijkheden om personeels-inzet in de nacht flink te kunnen reduceren. Lees meer

Technologie

via VPN beveiligde toegang.


Telesens Monitoring Systeem is een vorm van derde generatie videobewaking, specifiek voor de zorg aangepast op basis van jarenlange ervaring in de zorg op afstand. De basis vormt een gerenommeerd video-bewakings -systeem met beeldinterpretatie Snelle toevoeging tot maximaal 1024 cameras per server, elke camera-resolutie (10Mpix en hoger), eenvoudig beheer, ondersteuning voor LDAP, net-werkclustering,fijnafstemming van toegangsrechten, creatie van uw eigen cloud service, stabiel werk van het systeem, zelfs zonder toezicht.                       

Lees meer

Veiligheid

Meer veiligheid voor cliënten door continu monitoring op afstand i.p.v. alleen op één of meer vaste (fysieke) controlemomenten. Gericht 1 of meerdere keren volgens schedule inkijken middels video bij patient.

Geluidsdetector geeft aan wanneer er een geluidssignaal klinkt uit de woning van de patient (wat erop kan duiden dat er iets misgaat met de toestand van de patiënt) of een schreeuw om hulp. Door via Video monitoring in te kijken, kan nagegaan worden wat er aan de hand is.


Bewegingsdetectie


Telesens Monitoring systeem is een voorbeeld van een VB3-systeem met de Slimme Optische Sensor. De analyse en interpretatie van de camerabeelden vindt plaats op het systeem (centraal) en geïnterpreteerd op een server en worden ‘normale’ camera’s (VB1) gebruikt voor de opnames. Na analyse en interpretatie wordt een melding doorgestuurd naar een meldbank en ziet de nachtcentralist een alarmmelding bijv SMS of vanuit meldbank systeem of krijgt hij popup beeld.


Nachtbewaking


Telesens Monitoring systeem maakt gebruik van videobeelden waarbij bepaalde visuele drempelwaarden (dus niet alleen sensorisch en akoestisch) moeten worden overschreden. Via software kunnen bijvoorbeeld zgn. crosslines bij het bed of de deur worden aangegeven, zodat het systeem weet wanneer iemand het bed of de kamer verlaat. Dit houdt in dat een alarm kan worden gegenereerd wanneer een bewegend object (persoon) wordt gedetecteerd buiten een bepaald grensgebied, bijvoorbeeld het bed