Telesens

Video Monitoring System

EffieciËntie & Besparing

Inzet van technologie

Inzet van technologie kan bijdragen aan het betaalbaar maken van zorg en heeft daarnaast  behalve voor cliënten voordelen voor medewerkers en kosten voor de organisatie

Opbrengsten – Wat levert het op, wat bereik je ermee?

Voor zorgmedewerkers:

 • Minder inzet en minder fysieke opvolging van meldingen.
 • Minder werk doordat de centrale een aantal meldingen al zelf kan afhandelen.
 • Meer rust voor medewerkers omdat zij minder gestoord worden tijdens hun werk (meldingen komen binnen bij de centrale en de centralisten zorgen voor eerste beoordeling en deels afhandeling).

Voor de organisatie:

 • Besparing in aantal uren/fte door minder fysieke opvolging en minder controlerondes.
 • Minder loze alarmen (i.t.t. oude technologietoepassingen of oproepsystemen).

Mogelijkheden – Hoe doe je het, wat zijn de opties?

 • Slimme video-sensortechnologie die kamerdekkend is.
 • Instelmogelijkheden op maat per cliënt (wat monitor je wel/niet, hoe, wat is afwijkend gedrag voor cliënt A, wanneer alarm, etc.).
 • Mogelijkheid om na binnenkomende alarmering o.b.v. slimme sensortechnologie verificatie te doen via beeldscherm of inbellen.
 • Zorgcentrale: centrale medewerkers beoordelen alle binnenkomende meldingen, handelen wat zij zelf kunnen beantwoorden zelf af en/of besluiten welke (soort) vervolgactie nodig is (112, mantelzorger inschakelen, zorgmedewerker langs sturen).

Aandachtspunten en voorwaarden – Waarmee moet je rekening houden?

 • Gebruik slimme/nieuwe technologie!
 • Juiste toepassing van de technologie waarborgen.
 • Aanbeveling is ‘alles uit, tenzij…’ – denk er goed over na wat per cliënt nodig en zinvol is en wat vooral niet.
 • Zorg voor tijdige en goede begeleiding vanaf de implementatie van technologie, bij zowel medewerkers als familie en cliënten.