Telesens

Video Monitoring System

Zorgorganisatie

Telesens Monitoring system in patiëntenzorg Doel: de toestand van de patiënt controleren, de thuisveiligheid bieden, incidenten melden. Het is gemakkelijk om met Telesens Monitoring systeem te werken

Call- of Service Center bij Zorgorganisatie:

1. Gericht 1 of meerdere keren volgens schedule inkijken middels video bij patient

2. Melding wanneer patient crosslines heeft overschreden ( toiletgang etc. nachts ) en automatische bewaking van niet terugkeer na vastgelegde controltijd.

3. Geluidsdetector geeft aan wanneer er een geluidssignaal klinkt uit de woning van de patient (wat erop kan duiden dat er iets misgaat met de toestand van de patiënt) of een schreeuw om hulp. Door via Video monitoring in te kijken, kan nagegaan worden wat er aan de hand is.

Beheerder bij zorgorganisatie:

1. Kan per operator instellen welke toegang en funkties naar cameras van toepassing zijn

2. Kan Cameras in en uitschakelen of verwijderen

3. Start Telesens Monitoring applicatie op uw computer. Camera's in het zorgnetwerk worden automatisch getoond.

4. Stel Telesens functies in zoals u wilt dat ze werken: bewegingsdetector, archief, planner, , meldingen en nog veel meer!  

Tips voor implementatie Telesens Monitoring systeem

Draagvlak bij medewerkers, familie en bewoners is essentieel om de inzet van te laten slagen. Daarnaast zijn ook de omgeving en de mogelijkheden van de techniek zelf zijn van invloed op de effectiviteit van het systeem. Zorgdomotica in de nachtzorg is maatwerk. Per bewoner moet men bekijken hoe en in hoeverre deze persoon zelf kan alarmeren en of toezicht nodig is.