Video Monitoring System

Toepassing Telesens

De derde generatie videobewaking (VB3) begon met het slim monitoren van verkeersituaties en het beveiligen van publieke ruimtes zoals Xeoma de basis van Telesens Monitoring systeem en kan tegenwoordig ook toegepast worden binnen de zorg.

Telesens Monitoring systeem maakt gebruik van videobeelden waarbij bepaalde visuele drempelwaarden (dus niet alleen sensorisch en akoestisch) moeten worden overschreden. Via software kunnen bijvoorbeeld zgn. crosslines bij het bed of de deur worden aangegeven, zodat het systeem weet wanneer iemand het bed of de kamer verlaat. Dit houdt in dat een alarm kan worden gegenereerd wanneer een bewegend object (persoon) wordt gedetecteerd buiten een bepaald grensgebied, bijvoorbeeld het bed (zie figuur 4). Deze detectie geeft geen ongewenste melding als een persoon zijn been of arm uit het bed steekt, maar geeft alleen een melding als de persoon ook daadwerkelijk uit bed gaat en de crossline overschrijdt. Dit verbetert de betrouwbaarheid van de meldingen genereert minder valse meldingen.

Telesens Monitoring systeem geeft bij een alarm de melding, inclusief het soort alarm (bijvoorbeeld uit bed of toiletbezoek), door aan een meldbank. De medewerker ziet met dit systeem bij iedere melding een beeldfragment met daarin duidelijk met tekst van soort alarm en van het moment waarop het alarm werd veroorzaakt, om vast te stellen wat de situatie inhoudt.

De melding kan ook geautomatiseerd worden, zodanig dat bijv bij uit bed of toiletgang eerst een gebruikelijke tijdspanne wordt afgewacht tot terugkeer in bed. Indien dit wordt overschreden volgt alsnog alarmmelding.

Telesens Monitoring systeem ook extra delen van het beeld maskeren, zoals het bed. De rest van de ruimte is volledig zichtbaar, zodat de zorgmedewerker een juiste conclusie kan trekken uit het beeld. 

Telesens Monitoring systeem is eenvoorbeeld van een VB3-systeem met de Slimme Optische Sensor. De analyse en interpretatie van de camerabeelden vindt plaats op het systeem (centraal) en geïnterpreteerd op een server en er worden ‘normale’ camera’s (VB1) gebruikt voor de opnames. Na analyse en interpretatie wordt een melding doorgestuurd naar een meldbank en ziet de nachtcentralist een alarmmelding bijv SMS of vanuit meldbank systeem of krijgt hij popup beeld.

Telesens Monitoring systeem is een vorm van derde generatie videobewaking, specifiek voor de zorg aangepast op basis van jarenlange ervaring in de zorg op afstand. De basis vormt een gerenommeerd videobewakingssysteem met beeldinterpretatie die in eerste instantie niet specifiek voor zorgtoepassingen was ontwikkeld.